Quy định mới về chế độ phụ cấp công vụ
QĐND - Thứ ba, 13/09/2011 | 9:4 GMT+7

QĐND - Ngày 30-8-2011, Trung tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 160/2011/TT-BQP “Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước đang phục vụ tại ngũ trong quân đội.

Thông tư quy định, đối tượng áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyết định của Bộ Tổng tham mưu thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ ngày 1-5-2011, các đối tượng nêu trên hằng tháng được hưởng mức phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Cách tính và nguyên tắc áp dụng

Cách tính, đối với người hưởng lương: Phụ cấp công vụ hằng tháng được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được tính theo công thức sau: Mức phụ cấp công vụ được hưởng = Mức tiền lương cấp bậc quân hàm, ngạch bậc hiện hưởng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x 10%.

Quy định mới về chế độ phụ cấp công vụ. Ảnh: Internet

 

Ví dụ thứ nhất, tháng 5 - 2011, đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn A, là Đại đội trưởng, đang công tác tại đơn vị trinh sát đặc nhiệm. Đồng chí A được hưởng phụ cấp công vụ như sau: Phụ cấp công vụ tháng 5-2011 của đồng chí A là: 473.100 đồng (830.000 đồng x (5,40 + 0,30) x 10% = 473.100 đồng/tháng).

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Phụ cấp công vụ hằng tháng được tính trên mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Mức phụ cấp công vụ được hưởng = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) x 10%.

Ví dụ thứ hai, tháng 5-2011, đồng chí Hạ sĩ Trần Văn B, là Tiểu đội phó, đang công tác tại đơn vị trinh sát đặc nhiệm. Đồng chí B được hưởng phụ cấp công vụ như sau: Phụ cấp công vụ tháng 5 năm 2011 của đồng chí B là: 41.500 đồng. (830.000 đồng x 0,5 x 10% = 41.500 đồng/tháng).

Về nguyên tắc áp dụng, phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi thôi phục vụ tại ngũ trong quân đội thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm: Một là, thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hai là, thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên. Ba là, thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bốn là, thời gian bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù quân sự theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại thông tư này.

Ví dụ thứ ba, như ví dụ 1 và 2 nêu trên. Đồng chí A và B được hưởng phụ cấp đặc thù quân sự (Trinh sát đặc nhiệm) với mức 15% theo quy định tại Quyết định số '15/2009/QĐ-TTg ngày 21-1- 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và phụ cấp công vụ như trên.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Thông tư này được tính trong dự toán ngân sách thường xuyên hằng năm của đơn vị. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Chế độ quy định tại thông tư này được tính hưởng từ ngày 1-5-2011.

Hướng dẫn của cơ quan chức năng

Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt Thông tư 160/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Tài chính quân đội Trung tướng Phạm Quang Phiếu đã ký Văn bản số 2417/SY-CTC-CĐCS gửi phòng (ban) tài chính các đơn vị trong toàn quân. Nội dung văn bản này nêu rõ: Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 160/2011/TT-BQP các cơ quan, đơn vị lập danh sách cấp phát từ tháng 5-2011 cho các đối tượng được hưởng. Trường hợp đối tượng được hưởng có quyết định thôi phục vụ tại ngũ (hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, thôi việc) hoặc điều động trong quân đội trước khi đơn vị nhận được thông tư này, thì thực hiện như sau: Các trường hợp thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ nhưng trước khi thôi phục vụ tại ngũ chưa được nhận chế độ phụ cấp công vụ, thì đơn vị cấp phát lương, phụ cấp cho đối tượng, lập danh sách cấp phát truy trả chế độ phụ cấp công vụ từ tháng 5 - 2011 đến tháng trước liền kề trước khi thôi phục vụ tại ngũ và tập hợp quyết toán theo quy định hiện hành. Còn các trường hợp thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ nhưng được điều động sang cơ quan, đơn vị khác trong quân đội mà chưa được nhận chế độ phụ cấp công vụ từ tháng 5 - 2011, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào hồ sơ, yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” lập danh sách cấp phát truy lĩnh chế độ phụ cấp công vụ và tập hợp quyết toán theo quy định hiện hành.

Đơn vị đã giới thiệu đối tượng được hưởng đến nhận lương, phụ cấp ở đơn vị khác trước khi nhận được thông tư này, thì không lập danh sách truy lĩnh và quyết toán khoản phụ cấp công vụ nêu trên./.

Giang Long

Gõ tiếng việt: Off Telex