Phát huy ý tưởng sáng tạo của học viên
QĐND - Thứ sáu, 05/03/2010 | 22:41 GMT+7

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các nhà trường quân đội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo chính là tạo điều kiện thuận lợi để học viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học cũng là điều kiện để người học tham gia hiến kế, đề xuất ý tưởng xây dựng đơn vị, nhà trường và quân đội.

Học viên Học viện Phòng không-Không quân tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon năm 2009.

Nhiều sản phẩm nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến do học viên trực tiếp tham gia nghiên cứu có tính thực tiễn cao đã ứng dụng hiệu quả không chỉ trong nhà trường quân đội mà còn áp dụng ở quy mô toàn quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, nâng cao khả năng SSCĐ. Các đợt tham gia thi Robocon của học viên các trường quân đội, các sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo của thanh niên quân đội tham gia cấp toàn quân, toàn quốc thường đạt giải thưởng cao và được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Y tế động viên, khen ngợi... Điều đó cho thấy nguồn lực và trí tuệ của tuổi trẻ quân đội nói chung, học viên các trường quân sự nói riêng rất dồi dào. Tuy nhiên, các sản phẩm này chỉ phản ánh được một phần nhỏ thực tế về khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, khả năng hiến kế, đề xuất ý tưởng mới của học viên.

Để có một sản phẩm khoa học, biến một ý tưởng, một giả định khoa học thành sản phẩm khoa học có tính thực tiễn, đòi hỏi phải có sự đầu tư công sức không chỉ của người nghiên cứu mà còn gắn liền với sự đầu tư có chủ định, có “trọng điểm” của đơn vị chủ quản và phải chịu tác động của quy chế nghiên cứu khoa học, của nhiều yếu tố về thời gian, kinh phí... để hiện thực hóa các sản phẩm nghiên cứu. Chính vì vậy, trên thực tế có nhiều ý tưởng khoa học của học viên khá độc đáo, đặc sắc, có tính khả thi, ứng dụng cao, nhưng do những tác động khách quan, nên chỉ dừng lại ở những ý kiến, đề xuất.

Là cán bộ quản lý học viên, trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của bộ đội, tôi thấy, có nhiều ý kiến, ý tưởng độc đáo, sáng tạo, thiết thực, thậm chí là có tính chiến lược của học viên. Nếu như các ý tưởng đó được trao đổi về tính ưu, khuyết và khả năng ứng dụng thì tốt biết bao. Những hoạt động ấy, vừa giúp bộ đội có cơ hội trình bày ý kiến, đề xuất của bản thân; vừa giúp họ trăn trở, suy nghĩ những ý tưởng mới, hình thành các trào lưu hiến kế, huy động trí tuệ trong đề xuất, tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây còn là hoạt động giúp đơn vị phát hiện, lựa chọn hạt nhân điển hình, nhân tài quân sự...

Nguyễn Tấn Tuân

Gõ tiếng việt: Off Telex