Đảng ủy Quân đoàn 4, Tổng cục Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân đoàn 2
Đánh giá toàn diện, tập trung phân tích sâu những hạn chế, yếu kém theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4
QĐND - Thứ năm, 27/09/2012 | 20:43 GMT+7

QĐND - Từ ngày 24 đến ngày 26-9, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng (NQTƯ 4). Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Những năm qua, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng bộ Quân đoàn; tình hình Quân đoàn ổn định và phát triển tốt. Quân đoàn đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đủ số lượng, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị đã thảo luận, kiểm điểm tập thể đảng ủy, các đảng ủy viên, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hoài Trung

* Từ ngày 25 đến ngày 27-9, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá về thực hiện 3 nội dung theo NQTƯ 4. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan, tự phê bình và phê bình kỹ lưỡng từng vấn đề đặt ra, hội nghị thống nhất đánh giá: Đảng ủy Tổng cục là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách...  Đảng ủy Tổng cục cũng nghiêm khắc nhận thấy một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm và dự báo định hướng tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng có lúc, có nơi còn hạn chế. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, Đảng ủy Tổng cục và từng đảng ủy viên đã xác định biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Minh Chí

* Đảng ủy Quân khu 5 cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4. Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và các ý kiến của các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh; xây dựng Đảng bộ TSVM. Cùng với đó, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong NQTƯ 4. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về những khuyết điểm, yếu kém theo 3 vấn đề được nêu trong NQTƯ 4, tập thể Đảng ủy Quân khu 5 đã thảo luận xác định đúng nguyên nhân cơ bản từ đó thống nhất cao với nhiều chủ trương, giải pháp, nội dung chủ yếu, tập trung lãnh đạo, làm chuyển biến sâu sắc, toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đảng bộ, trước mắt là của tập thể Đảng ủy; trên cơ sở đó nâng cao sức mạnh tổng hợp, toàn diện của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Trung Hội

* Từ ngày 25 đến ngày 27-9, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4. Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, không bao che khuyết điểm, nhưng thể hiện rõ tình đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chung. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã bám sát 3 nội dung được xác định trong nghị quyết gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đảng bộ và đơn vị. Hội nghị chỉ rõ kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời thẳng thắn phân tích, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng đồng chí ủy viên cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của đơn vị nói chung, thực hiện tự phê bình và phê bình nói riêng. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất xác định nhiều chủ trương, biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Quân đoàn lựa chọn một số nội dung có tính đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tấn Tuân

 

Gõ tiếng việt: Off Telex