Chủ động nguồn lực bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện
QĐND - Thứ năm, 22/12/2011 | 23:32 GMT+7

QĐND Online - Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện toàn quân 5 năm (2006-2010), Tổng cục Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có mặt xuất sắc. Nổi bật là sự chuyển biến tiến bộ về nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chú trọng và chủ động nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Tổng cục Kỹ thuật thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp làm tốt với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện. Tổng cục chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng, biện pháp, nhất là tham mưu với Bộ về hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong toàn quân và dân quân, tự vệ. Ngành kỹ thuật toàn quân đã tiến hành thu thập thông tin, đánh giá tình hình đơn vị, khả năng về bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, tham mưu đề xuất với Bộ và tổ chức triển khai đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị huấn luyện, SSCĐ; đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo trong toàn quân.

Cán bộ kỹ thuật Xưởng X264 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) chuẩn bị mô hình, sơ đồ trước khi huấn luyện kỹ thuật cho nhân viên chuyên môn.

Trên cơ sở Chỉ lệnh huấn luyện hằng năm của Tổng tham mưu trưởng, Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu, xây dựng chương trình khung huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng; chỉ đạo ngành toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật theo phân cấp. Cơ quan kỹ thuật các cấp duy trì tốt nền nếp xây dựng và thông qua kế hoạch huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện với người chỉ huy và báo cáo cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Toàn ngành tích cực, chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, phương thức bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng mang tính quyết định kết quả, chất lượng nhiệm vụ huấn luyện của nhân tố con người, nên xuyên suốt quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ, Tổng cục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và hạ sĩ quan, chiến sĩ. Để bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội, Tổng cục chỉ đạo các học viện, trường kỹ thuật toàn quân bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo, quy hoạch hệ thống nhà trường hợp lý, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện. 5 năm qua, đã có gần 17.000 học viên đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật tốt nghiệp ra trường bổ sung cho các đơn vị toàn quân. Các nhà trường triển khai thực hiện Đề án 63 về “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp trông Quân đội”; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thi giáo viên giỏi cấp trường hằng năm và hai năm một lần thi cấp Tổng cục, đạt kết quả tốt. Việc tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, thi nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật được Tổng cục chú trọng. 5 năm qua, ngành kỹ thuật đã huấn luyện kỹ thuật thường xuyên cho hơn 4 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ; thi nâng bậc cho hơn 76.500 nhân viên chuyên môn, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, Tổng cục chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên ngành, nhất là ở cấp chiến dịch, chiến lược, thông qua diễn tập, huấn luyện vòng tổng hợp. Các cuộc diễn tập TM-07, TK-07, LT-08, MT-08, TK-11, diễn tập động viên công nghiệp, khu vực phòng thủ… đã kiểm nghiệm về cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm kỹ thuật làm cơ sở tổng kết, nghiên cứu xây dựng hệ thống tài liệu lý luận và rèn luyện kỹ năng chỉ huy, tham mưu của đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược. Thông qua diễn tập, ngành kỹ thuật đã nâng cao trình độ huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân-binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương.

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy X56 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) trao đổi những vấn đề kỹ thuật phục vụ sửa chữa khí tài.

Bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện được ngành kỹ thuật Quân đội đặt lên hàng đầu, tìm mọi biện pháp tích cực để bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng tốt, VKTBKT đồng bộ cao. Ngành kỹ thuật ưu tiên bảo đảm kỹ thuật, đồng bộ 100% VKTBKT cho các sư đoàn bộ binh đủ quân và các trung đoàn, lữ đoàn phòng không, pháo binh. Tổng cục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo ngành xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở huấn luyện kỹ thuật theo các chương trình thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Toàn ngành đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, cải tiến VKTBKT, mô hình đồ dùng, trang thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn cao trong huấn luyện. Trong bảo đảm kỹ thuật, các đơn vị toàn quân đã chú trọng kết hợp với triển khai thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các cuộc vận động khác trong Quân đội. Từ năm 2006 đến nay, ngành kỹ thuật toàn quân đã triển khai 61 đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học-công nghệ, trong đó có 31 đề tài phục vụ trực tiếp nhiệm vụ huấn luyện; hoàn thành gần 5.000 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 7.248 mô hình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm kỹ thuật hạn hẹp, kinh phí cho hoạt động bảo đảm kỹ thuật thường xuyên mới đáp ứng từ 40% đến 50% so với nhu cầu, song ngành kỹ thuật toàn quân đã bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện đạt hệ số kỹ thuật từ 80% đến 85%; bảo đảm tốt hàng trăm nghìn tấn đạn dược, thuốc nổ, vật tư kỹ thuật phục vụ bắn đạn thật, diễn tập, thử nghiệm vũ khí, hội thao, hội thi của bộ đội chủ lực, dự bị động viên và dân quân, tự vệ…

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện ngày càng cao, trong giai đoạn 2011-2015, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế nhiệm vụ ngành, đơn vị, phù hợp với tổ chức, biên chế VKTBKT hiện có và định hướng hiện đại hóa. Toàn ngành kỹ thuật tập trung khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, thế mạnh, quản lý và khai thác hiệu quả VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Toàn ngành nỗ lực xây dựng lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có chất lượng cao, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, tăng cường huấn luyện làm chủ VKTBK, nhất là các loại VKTBKT mới, hiện đại; nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang huấn luyện, SSCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Toàn quân đẩy mạnh thực hiện các nội dung cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương.

Bài, ảnh: Đình Xuân

Gõ tiếng việt: Off Telex