Trả lời chiến sĩ
Cách tính mức lương và phụ cấp quân hàm
QĐND - Thứ sáu, 21/11/2008 | 21:52 GMT+7

 

Một số bạn đọc đề nghị tòa soạn cho biết việc thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị quân đội. Về vấn đề trên, Phòng Chế độ chính sách (Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng) trả lời:

Theo Thông tư số 183/2007/TT-BQP ngày 6-12-2007 của Bộ Quốc phòng, cách tính lương và mức phụ cấp quân hàm như sau:

Công thức tính mức lương: Mức lương thực hiện từ ngày 1-1-2008 = mức lương tối thiểu chung (540.000 đồng/tháng) nhân với hệ số lương hiện hưởng. Hệ số lương hiện hưởng của các cấp bậc như sau: Đại tướng có hệ số 10,40 (mức lương thực hiện sẽ bằng 10,40 x 540.000 đồng = 5.616.000 đồng); Thượng tướng có hệ số 9,80 x 540.000 đồng=5.292.000 đồng; Trung tướng có hệ số 9,20 x 540.000 đồng= 4.968.000 đồng; Thiếu tướng có hệ số 8,60 x 540.000 đồng= 4.644.000 đồng; Đại tá có hệ số 8,0 x 540.000 đồng= 4.320.000 đồng; Thượng tá có hệ số 7,30 x 540.000 đồng= 3.942.000 đồng; Trung tá có hệ số 6,60 x 540.000 đồng = 3.564.000 đồng; Thiếu tá có hệ số 6,00 x 540.000 đồng = 3.240.000 đồng; Đại úy có hệ số 5,40 x 540.000 đồng = 2.916.000 đồng; Thượng úy có hệ số 5,00 x 540.000 đồng = 2.700.000 đồng; Trung úy có hệ số 4,60 x 540.000 đồng = 2.484.000 đồng; Thiếu úy có hệ số 4,20 x 540.000 đồng = 2.268.000 đồng.

Nếu được nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan sẽ có các mức tương ứng như sau: Đại tá nâng lương lần 1 có hệ số 8,40, nâng lần 2 có hệ số 8,60; Thượng tá nâng lương lần 1 và lần 2 có các mức tương ứng là: 7,70 và 8,10; Trung tá là 7,00 và 7,40; Thiếu tá là 6,40 và 6,80; Đại úy là 5,80 và 6,20; Thượng úy là 5,35 và 5,70.

Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có bảng lương tương ứng của nhóm 1 và nhóm 2. Với QNCN cao cấp có từ bậc 1 đến bậc 12. QNCN trung cấp, QNCN sơ cấp có từ bậc 1 đến bậc 10. Riêng mức lương của công nhân viên chức quốc phòng thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Công thức tính mức phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ: Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 1-1-2008 = mức lương tối thiểu chung (540.000 đồng/tháng) nhân với hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Theo đó, Thượng sĩ có hệ số 0,70 (378.000 đồng/tháng); Trung sĩ có 0,60 (324.000 đồng/tháng); Hạ sĩ 0,50 (270.000 đồng/tháng); Binh nhất 0,45 (243.000 đồng/tháng); Binh nhì 0,40 (216.000 đồng/tháng)…

Gõ tiếng việt: Off Telex