Quân khu 3
Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành đơn vị
QĐND - Thứ bảy, 03/03/2012 | 20:20 GMT+7

QĐND - Bộ tư lệnh Quân khu 3 đang triển khai tích cực Dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ huy-tham mưu, quản lý, điều hành đơn vị của quân khu giai đoạn 2011-2015. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

100% cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đã trang bị máy tính đồng bộ; Internet, MISTEN, mạng LAN, WAN đều được Phòng Khoa học-Công nghệ-Môi trường Quân khu 3 thống nhất quản lý, tổ chức khai thác đồng bộ, hiệu quả. Mạng lưới thông tin khoa học quân sự của quân khu kết nối với Bộ Quốc phòng và liên kết với các địa phương trên địa bàn hoạt động nền nếp; đã xây dựng cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin phục vụ tốt lãnh đạo, chỉ huy, từng bước đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ. Bộ CHQS 9 tỉnh trên địa bàn quân khu đều được Sở Khoa học và Công nghệ địa phương đầu tư từ 400 triệu đồng đến 2 tỷ đồng xây dựng mạng LAN và mạng WAN, tạo điều kiện ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị.

HƯƠNG HỒNG THU

Gõ tiếng việt: Off Telex