Đảng ủy Lữ đoàn xe tăng 215, Binh chủng Tăng-Thiết giáp
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương
QĐND - Thứ năm, 16/08/2012 | 18:12 GMT+7

QĐND Online - Ngày 16-8, Đảng ủy Lữ đoàn xe tăng 215 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương (2008-2012) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Ngày kỹ thuật ở Lữ đoàn xe tăng 215. Ảnh: Nguyên Thảo.

5 năm qua, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, chương trình hành động của Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Lữ đoàn; lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà chương trình hành động của Đảng ủy Lữ đoàn xác định, giữ vững đầu trang bị có trong biên chế; nâng cao năng lực tự sửa chữa tại đơn vị; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện,  sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật được giữ vững, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy Lữ đoàn xe tăng 215 xác định tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kỹ thuật nhằm bảo đảm kịp thời và đầy đủ vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ xe Tăng-Thiết giáp cho huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao; đồng thời, tạo được sự chuyển biến vững chắc, toàn diện về nhận thức, tổ chức, hệ thống cơ sở kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh, đáp ứng được mọi yêu cầu, nhiệm vụ.

Thảo Nguyên

Gõ tiếng việt: Off Telex