Cục Khoa học-Công nghệ và Môi trường
Nâng cao năng lực quản lý và tham mưu định hướng với Bộ Quốc phòng hiệu quả
QĐND - Thứ tư, 08/02/2012 | 22:42 GMT+7

 QĐND - Sáng 8-2, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra và làm việc với Cục Khoa học-Công nghệ và Môi trường (KH-CN-MT) thuộc Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Cục trưởng Cục KH-CN-MT báo cáo với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và kết quả công tác KH-CN-MT trong những năm qua, nhiệm vụ năm 2012 và định hướng công tác KH-CN-MT đến năm 2015; đề xuất và kiến nghị các vấn đề cần tập trung giải quyết để phát triển lực lượng KH-CN-MT trong quân đội.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tham quan, kiểm tra nơi làm việc của cán bộ Cục KH-CN-MT.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương những thành tích mà Cục KH-CN-MT đạt được trong thời gian qua; ghi nhận những cố gắng của các cơ quan, các nhà khoa học quân đội đã phối hợp có hiệu quả trong công tác KH-CN-MT. Nổi bật là Cục KH-CN-MT thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của các hội đồng khoa học cấp Bộ; phối hợp với Bộ KH-CN và các cơ quan chức năng xây dựng, đề xuất nhiệm vụ KH-CN cấp Nhà nước và các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH-CN cấp Bộ mở mới năm 2012. Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự toàn quân được tổ chức thực hiện tập trung, toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ; cơ chế quản lý KH-CN và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về KH-CN-MT trong Quân đội tiếp tục đổi mới, giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân đạt hiệu quả tốt hơn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tham quan, kiểm tra Thư viện KH-CN của Cục KH-CN-MT.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Cục KH-CN-MT cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về KH-CN; thường xuyên cập nhật tình hình phát triển KH-CN trên thế giới, trong nước để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng định hướng và chỉ đạo toàn quân nghiên cứu KH-CN-MT sát đúng, phù hợp. Cục KH-CN-MT cần triển khai đồng bộ các mặt công tác, tập trung vào nhiệm vụ mang tính cấp thiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ và ứng dụng tốt các kết quả, sản phẩm KH-CN đã hoàn thành vào thực tiễn. Ngành KH-CN-MT cần quan tâm xây dựng, phát triển nguồn lực KH-CN, thường xuyên tuyển chọn và đào tạo cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao; đổi mới công tác quản lý KH-CN-MT, phát huy hiệu quả hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực KH-CN-MT. Kết quả công tác KH-CN-MT có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và tiến lên hiện đại.

Tin, ảnh: Đình Xuân

 

 

Gõ tiếng việt: Off Telex