Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị ở Binh chủng Thông tin liên lạc
Hướng nội dung vào các vấn đề cơ bản, thời sự
QĐND - Thứ ba, 21/05/2013 | 13:16 GMT+7

QĐND Online – Sáng 21-5, tại Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2013. Tham gia hội thi, 39 thí sinh của 13 đơn vị đầu mối trực thuộc Binh chủng phải thực hiện 3 nội dung: Chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và thi nhận thức.

Phần thi thực hành bài giảng của các thí sinh năm nay hướng vào các nội dung cơ bản, mang tính thời sự cao, như: Quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, các chuyên đề trong Tài liệu nghiên cứu của sĩ quan và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề giáo dục chính trị cho đảng viên, giáo dục lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, các bài trong Tài liệu giáo dục chính trị cho QNCN, CNVCQP (xuất bản năm 2011, 2012)…

Phần thi nhận thức cũng hướng vào những nội dung trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn, như: Nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5, 6 (khóa XI); các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Binh chủng từ năm 2011 đến nay; những vấn đề cơ bản về nắm, quản lý, phân tích, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Quân đội và Binh chủng…

Đặc biệt, phần thi thực hành, các thí sinh thực hiện một nội dung mới, hấp dẫn và thiết thực: Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình thực hành giảng bài chính trị.

Hồng Thạnh

 

Gõ tiếng việt: Off Telex