Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ quân sự
Đề cao trách nhiệm tư vấn, đổi mới phương thức hoạt động
QĐND - Thứ tư, 22/02/2012 | 21:23 GMT+7

QĐND - Ngày 22-2, Hội đồng Khoa học -Kỹ thuật và Công nghệ quân sự (KHKT và CNQS) Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thượng tướng Trương Quang Khánh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Năm qua, Hội đồng KHKT và CNQS đã chủ động, tích cực tư vấn cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KH-CN-MT); tập trung nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động KHKT và CNQS; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển công nghiệp QP -AN...

Thượng tướng Trương Quang Khánh chỉ rõ, năm 2012, Hội đồng KHKT và CNQS cần nâng cao chất lượng công tác tư vấn, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng chương trình, triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác KH -CN-MT trong quân đội đến năm 2015. Hội đồng KHKT và CNQS chú trọng nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động; tư vấn, lựa chọn, đánh giá, thẩm định các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ KH -CN chính xác, khách quan, minh bạch; nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý KH -CN và xây dựng chính sách phù hợp, nhất là lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong Quân đội.

Đình Xuân

Gõ tiếng việt: Off Telex