Quân khu 3
Bồi dưỡng kiến thức QP-AN gắn với nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở
QĐND - Thứ hai, 20/02/2012 | 20:44 GMT+7

QĐND - Sáng 20-2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) Quân khu 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác GDQP-AN năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác GDQP-AN năm 2012.

Năm 2011, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN của các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, sát thực tiễn, có nhiều đổi mới, đột phá mang tính sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hội đồng GDQP-AN Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, nhà trường mở được 837 lớp bồi dưỡng cho gần 10 nghìn lượt người, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị xác định 7 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu thực hiện công tác GDQP-AN năm 2012. Trong đó, tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp; chủ động mở rộng đối tượng gắn với đặc thù của địa phương, cơ sở; thực hiện nhiệm vụ và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các cấp gắn với củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở...

Xuân Chiến

Gõ tiếng việt: Off Telex