Tăng cường năng lực phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam
QĐND - Thứ tư, 14/08/2013 | 15:20 GMT+7

QĐND Online - Ngày 14-8, tại Hà Nội, Dự án Sáng kiến Chính sách Y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/HPI) đã tổ chức Hội thảo tổng kết những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai.

Sau 5 năm triển khai, Dự án USAID/HPI đã tiến hành đào tạo hơn 3.200 người và hàng trăm tổ chức trong nước về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm: Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử; vận động và xây dựng chính sách, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV; củng cố hệ thống y tế. Dự án USAID/HPI đã góp phần giúp sửa đổi và ban hành mới 13 chính sách và quy định về HIV/AIDS và các chính sách này đã đem lại những thay đổi tích cực.

Bên cạnh đó, dự án cũng cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng liên quan đến HIV/AIDS cho hơn 5.000 người và hợp tác thành công với Chính phủ Việt Nam để chuyển đổi các dịch vụ trợ giúp pháp lý từ chỗ là các cơ sở trợ giúp đơn lẻ trở thành mô hình lồng ghép trong hệ thống trợ giúp pháp lý trên toàn quốc của Bộ Tư pháp.

Dự án đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện luật và chính sách trong các lĩnh vực điều trị nghiện ma túy, dự phòng HIV trong hoạt động mại dâm và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS. Dự án cũng tập huấn và hỗ trợ các trung tâm phòng chống HIV của 10 tỉnh về sử dụng số liệu trong việc ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược cho các chương trình HIV của tỉnh.

Chính phủ Hoa Kỳ thông qua chương trình PEPFAR đã tài trợ trên 500 triệu đô la kể từ năm 2005 để hỗ trợ phòng chống lây lan HIV tại Việt Nam và chăm sóc cho những người chung sống hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và gia đình của họ.

HÀ VŨ    

Gõ tiếng việt: Off Telex