Hỏi – Đáp
Quy định về phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt?
QĐND - Thứ tư, 15/08/2012 | 18:9 GMT+7

QĐND-Bạn Nguyễn Thanh Lý ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội hỏi: Phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 35 Luật Đường sắt, phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định như sau:

Thứ nhất, chiều cao giới hạn trên không tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này.

Thứ hai, chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15m đối với đường sắt trong khu gian; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2m đối với đường sắt trong ga, trong cảng, trong tường rào.

Thứ ba, hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường ngang phải bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông và phù hợp với cấp đường ngang.

Thứ tư, trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5m và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2m, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5m hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3m.

Thứ năm, với khu vực đường ngang, đường sắt đô thị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể hành lang an toàn giao thông đường sắt tại những khu vực này.
QĐND

Gõ tiếng việt: Off Telex