Hồi âm
Đã giải quyết hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
QĐND - Chủ nhật, 09/01/2011 | 20:24 GMT+7

QĐND-Trang “Ý kiến chiến sĩ”, Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 25-10-2010 đăng ý kiến “Chờ thẻ bảo hiểm y tế đến bao giờ?” của đồng chí Nguyễn Xuân Lương (Bộ CHQS tỉnh Bình Dương) phản ánh việc thân nhân đồng chí Lương chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Tòa soạn đã nhận được công văn trả lời của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương. Nội dung như sau:

Thực hiện việc đăng ký mua thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân, ngày 10-11-2009, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương lập danh sách đề nghị mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện cán bộ quản lý. Đồng chí Nguyễn Xuân Lương đăng ký mua cho bố đẻ là Nguyễn Xuân Hùng và mẹ đẻ là Nguyễn Thị Nghĩa, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Ngày 26-3-2010, Phòng Kỹ thuật đề nghị cấp mới thẻ BHYT cho bố vợ và mẹ vợ đồng chí Nguyễn Xuân Lương. Ngày 27-10-2010, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã chuyển thẻ BHYT của thân nhân đồng chí Lương cho Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 5-7-2010, Phòng Kỹ thuật có đề nghị cấp đổi thẻ cho bố đẻ và mẹ đẻ đồng chí Lương do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu (do đồng chí Lương đăng ký chứ không phải do cơ quan chuyên môn tổng hợp sai như đồng chí đã phản ánh). Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã thông báo về việc cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; theo đó thời gian các cơ quan, đơn vị lập danh sách đề nghị nộp về Bộ CHQS tỉnh chậm nhất là ngày 16-10-2010. Ngày 29-11-2010, hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ BHYT của thân nhân đồng chí Lương đã được cơ quan gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Gõ tiếng việt: Off Telex