Bảo đảm thông tin thông suốt trong chiến dịch
QĐND - Thứ bảy, 04/05/2013 | 17:53 GMT+7

QĐND - Công tác bảo đảm thông tin liên lạc là nhiệm vụ được chú ý quan tâm trong kế hoạch tác chiến Đông-Xuân 1953-1954, nhằm phục vụ lãnh đạo và chỉ huy chiến đấu hiệu quả và an toàn. Đến đầu năm 1954, các phương tiện thông tin hữu tuyến quân sự phát triển mạnh. Nhiều đại đoàn, trung đoàn đã tự thu gom vật liệu chiến lợi phẩm thu được của địch để xây dựng mạng thông tin liên lạc dây trần phục vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Thông tin vô tuyến điện cũng có bước phát triển mới nhờ sự viện trợ của Trung Quốc. Các đại đoàn được biên chế thêm một trung đội thông tin vô tuyến điện sóng cực ngắn. Riêng Đại đoàn công pháo 351 biên chế một tiểu đội thông tin 2W cho mỗi đại đội của trung đoàn pháo phòng không.

Bảo đảm thông tin liên lạc cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Tổng tham mưu thành lập Ban thông tin thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch. Lực lượng thông tin điều động cho chiến dịch gồm Tiểu đoàn 303, Đại đội vô tuyến điện 101, một tổ sửa chữa thông tin, cùng với Ban thông tin và các đơn vị thông tin thuộc các đại đoàn, trung đoàn tham gia chiến dịch. Như vậy, hệ thống thông tin liên lạc được tổ chức khá hoàn chỉnh, phân cấp cụ thể, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Để bảo đảm chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đáp ứng phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo công tác thông tin liên lạc phải lấy điện thoại làm phương tiện chính, bảo đảm từ Sở chỉ huy mặt trận đến các đại đoàn và từ các đại đoàn đến các đơn vị mũi nhọn. Thực hiện chỉ đạo của trên, lực lượng thông tin liên lạc chiến dịch tổ chức các tuyến liên lạc hữu tuyến điện sử dụng dây kép; thông tin vô tuyến điện phải giữ bí mật đến giờ nổ súng, giữ nghiêm kỷ luật bí mật vô tuyến điện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch, lực lượng thông tin liên lạc đã sáng tạo các biện pháp bảo đảm, bổ sung kịp thời về người và trang thiết bị, khí tài; đồng thời liên hệ với bưu điện, giao thông vận tải giúp đỡ thêm về dây trần, máy điện thoại phục vụ chiến dịch.

Nhờ tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, khắc phục mọi khó khăn, Bộ đội Thông tin liên lạc đã bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

QUANG PHÁT

Gõ tiếng việt: Off Telex