Những điểm mới trong thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất
QĐND - Thứ năm, 16/02/2012 | 10:9 GMT+7

 

QĐND Online - Mức trợ cấp khó khăn đột xuất được nâng lên, điều kiện hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất được mở rộng so với quy định hiện hành... Đó là những điểm mới trong thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất (được thực hiện từ ngày 1-1-2012) đối với các đối tượng hưởng lương trong quân đội được quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BQP mà Bộ Quốc phòng vừa ban hành.

Huấn luyện chiến đấu tại Trung đoàn 82 (Quân khu 2)

 

Đối tượng áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng và lao động hợp đồng có quyết định của Bộ Tổng tham mưu đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan (không áp dụng đối với các đối tượng đã quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp).

Điều kiện và mức trợ cấp khó khăn đột xuất cụ thể như sau:

1. Gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời chỗ ở vì lý do nêu trên được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần;

2. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp ốm từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần;

3. Bản thân ốm từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp với các mức như sau:

-Sĩ quan cấp tướng: 1.000.000 đồng/lần;

-Sĩ quan cấp tá: 700.000 đồng/lần;

-Sĩ quan cấp úy: 500.000 đồng/lần.

Người hưởng lương khác có cấp bậc quân hàm hoặc mức lương tương đương sĩ quan cấp nào được trợ cấp bằng mức của sĩ quan cấp đó.

4. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp hy sinh hoặc từ trần được trợ cấp 1.000.000 đồng/trường hợp.

Các đối tượng nêu trên được trợ cấp khó khăn đột xuất tối đa không quá 2 lần trong một năm.

Tin, ảnh: Phương Hiền

Gõ tiếng việt: Off Telex