Người giỏi nhất là nhân dân Việt Nam
QĐND - Thứ tư, 20/12/2006 | 16:37 GMT+7

 

Ngày 17-12 vừa qua tại Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp chuyện nhóm cựu binh của Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF). Ban lãnh đạo VVAF là những người Mỹ từng kiên trì vượt qua nhiều trở ngại để đi đầu trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ từ năm 1981. Trong buổi gặp mặt trên đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể lại lần tướng Mắc Na-ma-ra, vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ thời chiến tranh xâm lược Việt Nam, sang thăm Việt Nam và xin gặp Đại tướng: “Ông ta hỏi tôi có phải là vị tướng giỏi nhất Việt Nam không? Tôi trả lời: Người giỏi nhất chính là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam”!

Câu trả lời của vị Đại tướng, Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhắc lại trong không khí kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là sự khẳng định đanh thép đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Đường lối ấy đã được thể hiện cô đúc trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm trước: “…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”…

Áng kỳ văn tuyệt bút trên đây là lời hịch cứu nước, là âm vang hồn thiêng sông núi lay động con tim khối óc của triệu triệu con cháu Lạc Hồng thời đại Hồ Chí Minh, khơi dậy truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, động viên cả nước đứng lên chiến đấu với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; với đường lối chiến tranh nhân dân, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh. Đường lối ấy là sự kế thừa và phát huy truyền thống “dân là gốc” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược.

Quá khứ đã khép lại. Tương lai đất nước đang rộng mở với những cơ hội giao lưu, hợp tác, hội nhập và phát triển. Quan hệ Việt-Pháp không ngừng được củng cố và tăng cường. Quan hệ Việt-Mỹ đã và đang không ngừng được cải thiện và ngày càng phát triển. Việt Nam là bạn của tất cả các nước. Diệu kỳ thay công cuộc Đổi mới của Việt Nam! Và điều kỳ diệu này trước hết cũng thuộc về nhân dân, bởi “Người giỏi nhất chính là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam!”.

MAI NAM THẮNG

Gõ tiếng việt: Off Telex