Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với chất lượng công dân nhập ngũ
QĐND - Thứ hai, 06/02/2012 | 22:20 GMT+7
Thanh niên náo nức lên đường nhập ngũ. Nguồn: dantri.com.vn

QĐND - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua ra quân đầu Xuân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 ngay từ tuần đầu, tháng đầu. Hòa cùng khí thế ấy, ngày 7-2 các địa phương, đơn vị bắt đầu tổ chức ngày hội tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm trước, trong 2 năm qua, chúng ta đã thực hiện đồng loạt việc giao công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương giao quân. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, cách làm mới đã phát huy được trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị nhận quân thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Nhìn tổng thể, chất lượng công dân nhập ngũ ổn định, một số tiêu chí tăng so với những năm trước...

Tuy nhiên, trên thực tế công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, chưa theo kịp yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đáng chú ý là một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ, trách nhiệm với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chưa cao nên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn có những sơ hở, thiếu sót. Một số cán bộ lãnh đạo địa phương chưa gương mẫu trong tuyên truyền, giáo dục, động viên con em, người thân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác sơ tuyển, khám tuyển ở một số nơi tổ chức chưa chặt chẽ, thực hiện “3 gặp, 4 biết” chưa tốt còn để lọt những thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Một số tiêu chí của công dân nhập ngũ có chiều hướng giảm. Đặc biệt số công dân nhập ngũ là đảng viên, có trình độ đại học, cao đẳng và có trình độ chuyên môn kỹ thuật cần cho xây dựng quân đội lâu dài còn rất thấp. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số nơi chưa kịp thời, thiếu kiên quyết…

Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã có nhiều chỉ thị yêu cầu tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở với chất lượng công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự các địa phương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân nói chung và của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nói riêng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở cần gương mẫu trong giáo dục, động viên con em, người thân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Để hạn chế tối đa những trường hợp không đủ chất lượng phải thải loại, bù đổi, Hội đồng NVQS các cấp cần tập trung làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ; tiến hành các khâu sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, toàn diện. Các địa phương chú trọng phát triển đảng trong công dân chuẩn bị nhập ngũ, nhưng phải tổ chức đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, coi đây là biện pháp hữu hiệu để tuyển chọn được nhiều công dân có trình độ cao nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của mọi cấp, mọi ngành và toàn dân, chắc chắn chúng ta sẽ có một mùa tuyển quân thắng lợi.

QĐND

Gõ tiếng việt: Off Telex