Phụ nữ quân đội yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang
QĐND - Thứ ba, 13/12/2011 | 21:56 GMT+7
Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nguồn: phapluatvn.vn

QĐND – Ngày 14-12, 410 đại biểu ưu tú đại diện cho phụ nữ toàn quân về dự Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ V (nhiệm kỳ 2011-2016) được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Cùng với đánh giá phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ quân đội 5 năm qua, Đại hội lần này còn tổng kết, rút kinh nghiệm 3 năm xây dựng điểm Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc (2008-2011); đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được quán triệt, triển khai thực hiện sôi nổi, có chiều sâu, trở thành phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong phụ nữ và được gắn chặt với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo nên sức bật mới về ý thức rèn luyện, tu dưỡng, chấp hành kỷ luật; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị phục vụ, bảo đảm, Phụ nữ Quân đội đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng, khai thác thành thạo các trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả, 5 năm qua đã có 50.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hơn 1000 công trình sản phẩm của phụ nữ, làm lợi cho quân đội hàng trăm tỷ đồng; 1.420 đề tài nghiên cứu khoa học do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tiễn cao trên nhiều lĩnh vực; 100% chị em đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình hội viên theo chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện tốt trách nhiệm, thiên chức của người phụ nữ, xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công tác Hội luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tổ chức triển khai các phong trào, các hoạt động đúng hướng, thiết thực, thực sự góp phần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu, trưởng thành; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Vai trò của Hội Phụ nữ ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội và phong trào phụ nữ cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý là phong trào và công tác Hội ở những đơn vị ít hội viên, địa bàn vùng sâu, vùng xa, phương thức hoạt động còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chưa thành nền nếp; chưa phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức quần chúng khác và Hội Phụ nữ địa phương nơi đóng quân; tỷ lệ cán bộ nữ qua đào tạo và tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng phụ nữ quân đội.

Với mục tiêu “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển” Đại hội Phụ nữ Quân đội lần này tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận đóng góp xây dựng nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của phụ nữ quân đội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khơi dậy trong hội viên tinh thần tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh nhằm làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, xây dựng người phụ nữ quân đội theo tiêu chí: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Tạo điều kiện cho hội viên “thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và xã hội” như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

QĐND

Gõ tiếng việt: Off Telex