Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 2 và Trường Đại học Chính trị
Xác định các nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
QĐND - Thứ tư, 06/07/2011 | 23:10 GMT+7

QĐND – Ngày 6-7, Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt và sĩ quan cao cấp các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (khu vực phía Bắc). Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Hội nghị nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là phải nắm chắc cả lý luận và thực tiễn. Chỉ có nghiên cứu kỹ nội dung, nắm chắc điều kiện triển khai, từ đó đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành thì mới có hiệu quả cao nhất và khắc phục được tình trạng công thức, thiếu hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ này. Tại hội nghị, ngoài việc nghiên cứu những nội dung cơ bản, trọng tâm trong hệ thống văn kiện Đại hội XI của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn thảo luận, thống nhất cao các chủ trương, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thực tiễn huấn luyện, SSCĐ và công tác, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

* Cùng ngày, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 2 cũng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho 250 cán bộ chủ chốt. Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở Đảng bộ Quân đoàn 2. Theo đó, hội nghị xác định 6 nội dung trọng tâm xuyên suốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng từ nay đến năm 2015. Đảng ủy Quân đoàn xác định: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, chất lượng huấn luyện chiến đấu và SSCĐ ở các đơn vị... là những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn thống nhất về nội dung, phương pháp, hình thức và thời gian hoàn thành nội dung, chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở các đảng ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

* Đảng ủy Trường Đại học Chính trị cũng vừa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ cao cấp và đội ngũ giảng viên nhà trường. Trong thời gian học tập, các đại biểu còn được quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ủy Nhà trường. Theo đó, chương trình xác định 7 nội dung lớn, tập trung vào việc đẩy mạnh nghiên cứu, sớm vận dụng những quan điểm, tư tưởng lớn của các văn kiện Đại hội XI vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường. Trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Đảng ủy nhà trường tập trung lãnh đạo việc hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo chiều sâu, sát thực tế, phục vụ thiết thực nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực...

Hồng Thạnh, Tấn Tuân và Ngọc Anh

Gõ tiếng việt: Off Telex