Triển khai hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"
QĐND - Thứ ba, 07/02/2012 | 21:42 GMT+7

QĐND - Sáng 7-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai nội dung hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu". Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 17 đồng chí với sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng ban Chỉ đạo; Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cùng hai phó trưởng ban.

Trên cơ sở Quyết định 557 và Quyết định 2380 của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp trong triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều ý kiến đi sâu, phân tích và làm rõ giá trị, ý nghĩa của việc thành lập "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"; đồng thời đề xuất cách thức tổ chức vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ huy động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, đồng thời giao cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý hoàn chỉnh các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ký phê chuẩn và triển khai thực hiện. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chỉ rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" nhằm huy động  sức mạnh, tiềm lực của cả nước góp phần nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất và tinh thần cho quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Đây là một trong những giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Biển theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước; đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của biển, đảo nói chung, Trường Sa nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, hiệu quả...

Lê Ngọc Long

Gõ tiếng việt: Off Telex