Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng
Sửa đổi lề lối làm việc
QĐND - Chủ nhật, 13/05/2012 | 21:35 GMT+7

QĐND - Từ sau Đại hội XI của Đảng, quán triệt chủ trương gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã tạo nên bước chuyển biến về chất lượng công tác xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến nhận định: Công tác xây dựng Đảng gần đây đã có những chuyển biến tích cực  là nhờ Đảng ta biết vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đặc biệt là tư tưởng của Người trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, việc rèn luyện, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên nói riêng.

Rất dễ nhận thấy những tư tưởng lớn của Bác Hồ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" được vận dụng sáng tạo vào Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Những tư tưởng đó vẫn còn "nóng hổi" và có ý nghĩa to lớn với mỗi cán bộ, đảng viên, bởi tính sát thực, dễ hiểu, dễ học, dễ làm theo. Chúng ta nhận thức được rằng: "Muốn thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, mỗi người nên tìm hiểu, đọc lại tác phẩm "Sửa đổi  lối làm việc" và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong nội bộ Đảng thời gian tới nên khu biệt, xác định rõ hơn về nội dung "học tập" và "làm theo". Trong đó việc sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là biện pháp hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Tác phẩm "Sửa đối lối làm việc" ra đời năm 1947. Lúc này, tình trạng suy thoái, biến chất... của cán bộ, đảng viên (sau khi giành được chính quyền) diễn ra cũng khá phức tạp. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và yêu cầu phải sửa đổi lối làm việc. Và Người đặt tên cho tác phẩm như vậy. Chính lúc này, việc sửa đổi cách thức, phương thức, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng của Bác Hồ sẽ góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Thực tế cho thấy, những biểu hiện, hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp hiện nay có một phần nguyên nhân từ chính việc chậm và không đổi mới lề lối làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh phần lớn cán bộ, đảng viên có lề lối làm việc khoa học, dân chủ, quần chúng, gắn bó với nhân dân, tôn trọng ý kiến nhân dân thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giữ tác phong làm việc bảo thủ, trì trệ; không chấp hành nghiêm nguyên tắc, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng lãng phí... Một số cán bộ làm việc qua loa, chiếu lệ; tiếp xúc với quần chúng theo kiểu "quan cách mạng", không thường xuyên gần gũi tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, tình cảm của nhân dân, không tham gia sinh hoạt với đảng bộ, chi bộ nơi cư trú... 

Đáng mừng là hiện nay, ở nhiều địa phương, đã xuất hiện những mô hình về đổi mới tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả và quần chúng; góp phần định hướng dư luận và tạo nên trào lưu đổi mới lề lối làm việc rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo trung ương, thủ trưởng các bộ, ngành đi cơ sở bớt hình thức, lễ nghi mà đến tận nhà dân để trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân ngày càng nhiều. Gần đây, nhiều cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động tham gia đối thoại trực tuyến với dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề người dân quan tâm, trăn trở. Nhiều cơ quan, địa phương đã cử cán bộ nằm vùng để trực tiếp bám sát và nắm vững tình hình, từ đó có những biện pháp xác đáng giải quyết những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đã thực hiện "4 cùng" với dân tại vùng sâu, vùng xa, giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo một cách hiệu quả... là những ví dụ sinh động về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, nó có sức lan tỏa và khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, xứng đáng là "công bộc" của dân. 

Lề lối làm việc liên quan đến tác phong, phương pháp làm việc của người cán bộ, đảng viên nên có thể thay đổi, chỉnh sửa thông qua giáo dục, rèn luyện. Lề lối làm việc thể hiện bằng những biểu hiện hành vi trong cuộc sống và công tác, nên được đồng chí, đồng đội và quần chúng nhìn nhận, đánh giá hằng ngày. Bởi vậy, việc sửa đổi lề lối làm việc phải dựa trên kết quả của phê bình và tự phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải liên tục tự soi mình vào tập thể, điều chỉnh lối làm việc của bản thân theo lề lối chung của tập thể và hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân. Với tổ chức, cần bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mà trước hết là tổ chức có hiệu quả đợt tự phê bình và phê bình, làm cơ sở đẩy mạnh việc sửa đối lề lối làm việc. Sửa đổi lề lối làm việc phải bắt đầu từ sửa đổi nhận thức, thay đổi cách làm, điều chỉnh hành vi công tác, thói quen làm việc không phù hợp, kém hiệu quả. Đó là công việc cụ thể để mỗi người hoàn thiện năng lực, phẩm chất của bản thân; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4;  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Tấn Tuân

Gõ tiếng việt: Off Telex