Quân ủy Trung ương
Phổ biến kinh nghiệm kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4
QĐND - Thứ năm, 06/09/2012 | 15:36 GMT+7

QĐND Online - Sáng 6-9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) tổ chức hội nghị phổ biến kinh nghiệm kiểm điểm tự phê bình và phê bình của QUTW theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng (NQTW4) cho đội ngũ bí thư cấp ủy; cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng bộ trực thuộc QUTW. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của NQTW4 đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời nêu rõ phương châm, phương hướng chỉ đạo tiến hành thực hiện NQTW4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và của Thường vụ QUTW. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng thông báo khái quát kết quả tổ chức tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của QUTW và những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Theo đó, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đặc biệt lưu ý đến một số vấn đề trọng tâm trong tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy các cấp, trọng tâm là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo, xin ý kiến đóng góp của các đối tượng theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở từng cấp; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người chủ trì hội nghị; trách nhiệm của bộ phận giúp việc cấp ủy trong chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Xuân, Phó cục trưởng Cục Tổ chức đã phổ biến phương pháp, cách thức, những kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của QUTW theo NQTW4. Theo đó, hội nghị đã tập trung nghiên cứu cách thức, quy trình việc chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của QUTW, Ban Thường vụ QUTW và các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTW, Ủy viên QUTW; quy trình và cách thức lấy ý kiến, tập hợp, tổng hợp ý kiến đóng góp của các đối tượng theo quy định của Bộ Chính trị cho QUTW, Ban Thường vụ QUTW và cá nhân các đồng chí Ủy viên QUTW. Hội nghị cũng được phổ biến kinh nghiệm tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của QUTW; phương pháp tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các thức điều hành thảo luận, tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến đóng góp đối với tập thể QUTW, Ban Thường vụ QUTW và các đồng chí Ủy viên QUTW…

Với sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương; trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, sâu sắc, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, QUTW đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XI) đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Hội nghị đã khẳng định được những ưu điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trên 3 nội dung của nghị quyết; đồng thời QUTW cũng đã xác định một số nội dung cơ bản và cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới trong Đảng bộ Quân đội.

Thông qua hội nghị, QUTW rút ra 4 kinh nghiệm và được phổ biến để cấp ủy các cấp nghiên cứu, vận dụng, triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XI) đạt hiệu quả và chất lượng; tạo bước chuyển biến căn bản đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Theo đó, QUTW chỉ rõ: Cấp ủy các cấp phải tập trung chỉ đạo làm tốt từ khâu chuẩn bị văn bản, nhất là báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân; tổ chức lấy ý kiến góp ý nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Phát huy tốt vai trò bộ phận thường trực và Tổ biên tập, làm việc có kế hoạch, chương trình; chủ động hướng dẫn các cấp ủy viên viết kiểm điểm cá nhân; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng giúp cấp ủy tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý; chuẩn bị tại liệu kỹ, công phu, đúng quy trình; làm tốt báo cáo giải trình của ban thường vụ cấp ủy, các tài liệu phải được gửi trước khi kiểm điểm để các đồng chí ủy viên cấp ủy nghiên cứu. Trong kiểm điểm phải phát huy trách nhiệm chính trị của từng thành viên; thật sự thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, chân thành, gương mẫu, tự khép mình vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng; bám sát 3 nội dung; tạo được không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành, mọi thành viên đều phát biểu. Những vấn đề các tổ chức, cá nhân góp ý đều được giải trình, đưa ra hội nghị phân tích, làm rõ và khẳng định có hay không có; có đến mức nào.

Qua kiểm điểm phải làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, cá nhân. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình là dịp để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gắn bó, đoàn kết hơn, giúp nhau cùng tiến bộ. Ngay trong quá trình chuẩn bị, cấp ủy các cấp phải thực sự cầu thị, lắng nghe, nghiên cứu, lựa chọn và nghiên túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm điểm, không chờ đến khi kiểm điểm mới thực hiện. Ban thường vụ cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, bám sát kế hoạch để duy trì đúng tiến độ, triển khai đồng bộ các giải pháp; phát huy vai trò chủ động trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan trong việc giúp thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện.

Ngay sau hội nghị kiểm điểm, cấp ủy các cấp phải chỉ đạo kịp thời việc rút kinh nghiệm, thong báo kết quả cho cấp dưới, triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với xây dựng đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nhanh chóng kiểm tra, chỉ đạo cấp dưới làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm đúng quy định…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra QUTW phổ biến kinh nghiệm về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với cấp ủy đảng và các đồng chí ủy viên cấp ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn hướng dẫn việc tổ chức học tập, tuyên truyền kết quả các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 trong toàn quân nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng.

Lê Ngọc Long

Gõ tiếng việt: Off Telex