Đảng ủy Binh chủng Công binh, Binh đoàn 15, Trường Đại học Nguyễn Huệ
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4
QĐND - Chủ nhật, 23/09/2012 | 23:22 GMT+7

QĐND- Trong các ngày từ 20 đến 22-9, Đảng ủy Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đến dự có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, cũng như kiểm điểm của từng đồng chí đảng ủy viên. Quá trình chuẩn bị kiểm điểm, Đảng ủy Binh chủng Công binh đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Chính trị. Đảng ủy Binh chủng và Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thẳng thắn chỉ rõ các ưu, khuyết điểm về công tác xây dựng tổ chức đảng; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ; chấp hành nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; và việc đổi mới phương pháp lãnh đạo.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình, không né tránh khuyết điểm, qua đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, đồng thời thống nhất đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện 3 vấn đề trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Binh chủng. (Nguyên Thắng)

* Trong hai ngày 21 và 22-9, Đảng ủy Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy, báo cáo giải trình của Đảng ủy, cũng như kiểm điểm của các đồng chí đảng ủy viên được chuẩn bị công phu, cụ thể, tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, cấp bách nêu trong Nghị quyết.  

Thái độ kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên nghiêm túc; nội dung giải trình trung thực, đi thẳng vào nội dung của các vấn đề được góp ý; đồng thời có nêu giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các ý kiến góp ý cũng rất chân tình, thẳng thắn. Không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết, nhiều đồng chí phát biểu nhiều lần, có trao đổi qua lại, bổ sung giải trình thêm để làm rõ hơn cùng một vấn đề. Thái độ tiếp thu đối với các ý kiến góp ý cho cá nhân cũng rất chân thành, cầu thị. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Binh đoàn 15 đề ra các giải pháp tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới...  (Lê Quang Hồi)

Gõ tiếng việt: Off Telex