Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với lực lượng vũ trang
QĐND - Thứ bảy, 23/02/2013 | 22:23 GMT+7

QĐND - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, điều 7 như sau: Cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Nghị định đã bổ sung bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6 “Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân” ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-4-2013.

NGUYỆT MINH

Gõ tiếng việt: Off Telex