Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân
QĐND - Thứ hai, 09/01/2012 | 20:41 GMT+7

QĐND - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết: Ngày 12-1-2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đối thoại trực tuyến từ lúc 9 giờ tập trung vào các vấn đề như hoạt động ngành ngân hàng năm 2011 và một số định hướng năm 2012, sự chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ.... 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ đối thoại trực tuyến từ lúc 14 giờ tập trung các vấn đề bức xúc về giao thông. 

Bạn đọc của Báo Quân đội nhân dân có thể tham gia đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 10-1, gửi về email: doithoai@chinhphu.vn

Nguyệt Hương

Gõ tiếng việt: Off Telex