Xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
QĐND - Chủ nhật, 12/05/2013 | 22:0 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) là bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam hoạt động trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) nằm trong hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam. Gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, CĐQP đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐQP, mà còn có những đóng góp tích cực góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

5 năm qua (2008-2013), phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng; kinh tế đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc tộ tăng trưởng khá; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng-an ninh được tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để CNVC-LĐQP và tổ chức công đoàn các cấp trong quân đội thể hiện năng lực, trí tuệ của mình đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quán triệt và triển khai Chương trình hành động số 281-CTr/ĐU ngày 5-8-2009 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước” trong quân đội giai đoạn 2008-2013, với nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã có bước phát triển mới, toàn diện cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đến nay, toàn quân có gần 900 tổ chức công đoàn cơ sở (tăng 13,27% so với năm 2008). Số lượng CNVC-LĐQP tăng 54,2% (so với năm 2008), trong đó có hơn 82% CNVC-LĐQP đã qua đào tạo. Số lượng CNVC-LĐQP được đào tạo tập trung ở những ngành nghề mũi nhọn, yêu cầu cao, đòi hỏi khả năng ứng dụng khoa học-công nghệ mới như: Công nghệ điện tử viễn thông; sửa chữa máy bay, ra đa, tên lửa; sản xuất vũ khí, đạn dược; công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân…

Dây chuyền sản xuất sợi ở Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đặc thù quân sự, CNVC-LĐQP và đoàn viên công đoàn quân đội hoạt động trong môi trường công tác đa dạng, từ các đô thị, trung tâm kinh tế đến biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; với nhiều ngành nghề trên các lĩnh vực khác nhau; đời sống của CNVC-LĐQP phần lớn vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực không ngừng của từng tổ chức công đoàn cơ sở, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện CNVC-LĐQP luôn được quan tâm. Chất lượng chính trị của CNVC-LĐQP ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP luôn thể hiện rõ nguyện vọng được cống hiến vì sự phồn thịnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, gương mẫu, tích cực trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng trong việc xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐQP 5 năm qua cũng được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển rộng khắp ở các công đoàn cơ sở. Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phát triển kinh tế gia đình” và nhất là phong trào “5 nhất, 3 không” đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Nội dung, mục tiêu các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức đã tập trung hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham gia giải quyết khó khăn, khâu yếu, mặt yếu trong lao động sản xuất, công tác và xây dựng đơn vị. Tính từ năm 2008 đến nay, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVC-LĐQP đã cho ra đời gần 3000 công trình nghiên cứu, sản phẩm có giá trị, cùng hơn 19.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Những sản phẩm, công trình nói trên của CNVC-LĐQP đã tiết kiệm và làm lợi cho Nhà nước và quân đội hơn 4000 tỷ đồng.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP vững mạnh, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hoạt động của công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Chương trình “Một tỷ đồng vì CNVC-LĐQP nghèo” và chương trình “Mái ấm công đoàn” do công đoàn phát động thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP và hỗ trợ, giúp đỡ người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả, thiết thực. 5 năm qua, có gần 800 hộ đoàn viên công đoàn được vay vốn ưu đãi của tổ chức công đoàn với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. CĐQP đã chỉ đạo xây mới và sửa chữa gần 300 căn nhà (mỗi căn nhà được xây mới trị giá 50 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng) tặng đoàn viên, CNVC-LĐQP nghèo.

Những kết quả của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội 5 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; sự chủ động, sáng tạo của tổ chức công đoàn; tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong quân đội.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Ở trong nước, mặt trái nền kinh tế thị trường đang hằng ngày tác động đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, CNVC-LĐQP. Các thế lực thù địch luôn coi quân đội là một trọng điểm chống phá. Chúng ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” nhằm làm cho quân đội ta “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Để thực hiện mưu đồ trên, chúng coi CNVC-LĐQP là một trong những đối tượng để chúng kích động, đình công, bãi công, gây mất ổn định trong nội bộ quân đội, trong xã hội. Trong khi đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Để phát huy vai trò to lớn của tổ chức công đoàn và lực lượng cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong những năm tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và chương trình hành động của công đoàn quân đội 5 năm tới (2013-2018). Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng tay nghề, nên 100% đoàn viên công đoàn của Nhà máy Z117 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã làm chủ được các trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất. . Ảnh: Lại Nguyên Thắng.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Chú trọng xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP có cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi; có đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP thực sự là lực lượng đi đầu trong phát triển công nghiệp quốc phòng, tạo động lực quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ba là, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ, chấn chỉnh, sắp xếp lại doanh nghiệp trong quân đội, mô hình tổ chức của từng loại hình đơn vị và tính chất đặc thù của quân đội theo lộ trình của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, tích cực cải tiến chế độ quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy năng lực làm chủ của công nhân lao động trong các đơn vị và doanh nghiệp quân đội.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu có nhiều đỉnh cao, điểm sáng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giáo dục, rèn luyện đoàn viên, CNVC-LĐQP. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh, đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CNVC-LĐQP, cụ thể hóa các chế độ chính sách của Nhà nước phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của quân đội; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện sinh hoạt, lao động, quan tâm, động viên, khuyến khích CNVC-LĐQP, nhất là các đối tượng đang làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, những nơi làm việc có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm yên tâm gắn bó với ngành nghề, với quân đội, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP trong quân đội, phải không ngừng phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc phát triển công nghiệp quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.