Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
QĐND - Thứ sáu, 01/02/2013 | 20:54 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Bộ cho biết, để Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” đạt hiệu quả tốt, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu là: Thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp (từ cấp tỉnh tới cấp xã); xây dựng kế hoạch thực hiện… Bộ yêu cầu căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu đã và đang triển khai như: Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2015; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”...

NAM TRỰC