Đề cao trách nhiệm, hướng về cơ sở
QĐND - Thứ hai, 21/01/2013 | 16:20 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Năm 2012, công tác công đoàn trong toàn quân đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Những kết quả đó là cơ sở để công đoàn các cấp trong toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2013. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với Đại tá Ngô Văn Bích, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề trên.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí đánh giá về phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong năm qua?

Đại tá Ngô Văn Bích: Năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, song công đoàn các đơn vị trong toàn quân đã tích cực chủ động tham mưu, đề xuất đẩy mạnh phong trào công nhân và hoạt động công đoàn có hiệu quả.  Các doanh nghiệp đã duy trì, bảo đảm việc làm, đời sống cho công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đầu người từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng. Điều hết sức phấn khởi là tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên và CNVC - LĐQP luôn ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên công đoàn Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất. Ảnh: Ngọc Anh

PV: Năm 2012, công tác công đoàn trong toàn quân đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đại tá Ngô Văn Bích: Trước hết là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể là phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo  đảm an toàn, vệ sinh lao động, “An toàn lao động, an toàn giao thông - không vi phạm kỷ luật” được triển khai rộng rãi, đạt nhiều kết quả tốt. Nhất là hoạt động “Tháng công nhân” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo đã tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt hoạt động của các đơn vị. Từ các hoạt động, phong trào thi đua, đã có 786 công trình sản phẩm, 1.126 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 15,7 tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng. Một điểm đáng ghi nhận nữa là các công đoàn cơ sở trong toàn quân đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực cho đội ngũ CNVC - LĐQP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động chính sách xã hội được đẩy mạnh cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐQP, đoàn viên công đoàn… 

PV: Ngoài những kết quả đó, việc triển khai công tác công đoàn trong năm qua gặp những khó khăn gì?

Đại tá Ngô Văn Bích: Khó khăn lớn nhất là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, một số doanh nghiệp thiếu việc làm, đời sống công nhân lao động còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công đoàn. Một bộ phận công nhân lao động còn băn khoăn lo lắng vì đời sống, việc làm và thu nhập trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị chưa làm tốt công tác tuyên truyền. Một số cán bộ công đoàn chưa thật năng động, sáng tạo, trình độ năng lực lý luận nghiệp vụ chưa theo kịp với thực tiễn.
PV: Ban Công đoàn Quốc phòng đã chỉ đạo, định hướng, cùng công đoàn các đơn vị tháo gỡ những khó khăn đó như thế nào?

Đại tá Ngô Văn Bích: Ban Công đoàn Quốc phòng đã chủ động hướng dẫn các đơn vị căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để xây dựng chương trình học tập tại đơn vị, bảo đảm nội dung và chất lượng. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC, LĐQP nâng cao nhận thức, tích cực tham gia học tập nghiên cứu khoa học để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và đó cũng là tiền đề để người lao động có trình độ năng lực tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các công đoàn cơ sở, trong đó đặc biệt chú ý tới việc xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, nắm vững nguyên tắc tổ chức phối hợp với chuyên môn, tiến hành tổ chức đại hội CNVC, hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ CNVC, coi trọng nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định. Những định hướng đó là cơ sở quan trọng để hoạt động công đoàn trong quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

PV: Theo đồng chí, từ thực tiễn hoạt động của năm 2012, công đoàn các đơn vị trong toàn quân rút ra được những bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ năm 2013.

Đại tá Ngô Văn Bích: Nhiều kinh nghiệm quan trọng rút ra trong quá trình triển khai thực hiện công tác công đoàn năm 2012 sẽ được quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc trong năm 2013. Cụ thể là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của CNVC- LĐQP. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân lao động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội có bước phát triển vững chắc. Tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác, đề cao trách nhiệm, hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến toàn diện vững chắc trên các mặt công tác. Xây dựng đội ngũ CNVC - LĐQP và tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chính sách xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

HỒNG THẠNH (thực hiện)