Kỳ 2: Những cán bộ “tập kết ngược”

Kỳ 2: Những cán bộ “tập kết ngược” Tin thường

22/04/2017 23:19

QĐND - Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7-1954), cách mạng Việt Nam đứng trước tình thế mới. Bộ đội, cán bộ ta ở miền Nam tập kết ra Bắc, địch chuyển quân vào Nam và cưỡng bức dân di cư. Thời kỳ đó, Cục Địch vận (nay là Cục Dân vận) xác định: Cuộc chiến chưa thể kết thúc, cần phải đưa những đồng chí trung kiên vào miền Nam để cùng các đồng chí trong đó chiến đấu, làm công tác binh-địch vận. Và trong đội hình những cán bộ “tập kết ngược” đó, có cả những nữ chiến sĩ đang thì xuân sắc, nhưng vì Tổ quốc, họ sẵn sàng lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân cho cách mạng.

go top