Nhân chứng Sơn Mỹ hai lần gặp bạn Mỹ

Nhân chứng Sơn Mỹ hai lần gặp bạn Mỹ Tin thường

16/03/2017 20:36

QĐND Online - Đại tá cựu chiến binh Võ Cao Lợi ở số nhà 54 Nguyễn Hữu Thọ được người dân Đà Nẵng biết đến là chủ quán cà phê mang tên Cổ Lũy cô thôn mang đậm chất làng quê.

go top