Năm 2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở dân cư và hạ tầng công cộng phục vụ dân cư hai bên đường quy hoạch 24m xã Hưng Lộc. Theo đó, diện tích thu hồi để thực hiện là 52.312,50m². Ngày 8-6-2016, UBND TP Vinh ra Thông báo số 163/TB-UBND thu hồi 55.648,4m² đất nông nghiệp để thực hiện dự án làm đường và phân lô ở xã Hưng Lộc. Thế nhưng, đến nay một số người dân chưa nhận tiền bồi thường nên không bàn giao đất để UBND TP Vinh phân lô bán nền. Do đó, UBND TP Vinh đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân này.

leftcenterrightdel
  Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại xã Hưng Lộc (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã bị thu hồi để phân lô đất ở, bán đấu giá.

Ông Nguyễn Quang Hưng ở xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc bức xúc: "Gia đình tôi là gia đình chính sách. Bà nội tôi là vợ liệt sĩ, con dâu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi có 552,3m² đất nông nghiệp giao khoán nằm trong diện phải thu hồi. Chấp hành chủ trương bàn giao đất làm đường phục vụ lợi ích công cộng, gia đình đã bàn giao 325,5m²; còn 226,8m² đất Nhà nước giao cho gia đình chính sách, vì UBND TP Vinh thu hồi để phục vụ việc phân lô bán đấu giá nên chúng tôi không đồng ý".

Bà Hoàng Thị Xuân có 938,2m² đất nằm trong diện bị thu hồi, mặc dù đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn không thấy phù hợp, bà cho biết: "Do các cấp chính quyền ra điều kiện nếu nhận tiền bồi thường đất ở phân lô thì mới nhận được tiền bồi thường để làm đường, còn nếu không nhận sẽ sung tiền vào Kho bạc Nhà nước. Lo lắng quá nên mọi người phải nhận. Hưng Lộc là xã thuần nông, với giá đền bù như hiện nay, chúng tôi thấy không thỏa đáng và muốn giữ đất để sản xuất lâu dài. Hơn nữa, mức giá đền bù ở nơi này với nơi kia rất khác nhau nên chúng tôi nghi ngờ có gì đó khuất tất. Ví dụ, mức giá đền bù ở Hưng Lộc chỉ có 340.000 đồng/m², còn ở xã Nghi Phú lại là 1,5 triệu đồng/m², gấp 4,4 lần!".

Còn bà Hoàng Thị Lý (xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc) cho rằng: "Thu hồi đất nông nghiệp vì mục đích công cộng thì chúng tôi sẵn sàng hiến đất, nhưng thu hồi đất nhằm các mục đích kinh doanh, có lợi nhuận thì phải thỏa thuận theo quy định. Gia đình chúng tôi có hơn 700m² đất bị thu hồi, nhưng không nằm trong khu vực giải tỏa để làm đường mà để phân lô đất ở bán đấu giá. Chúng tôi cho rằng họ đang lấy danh nghĩa thu hồi đất vì mục đích công cộng, nhưng thực ra thu hồi với giá đền bù thấp rồi đầu tư cơ sở hạ tầng, đem bán đấu giá cao gấp nhiều lần, như vậy là bất hợp lý".

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất UBND TP Vinh, lý giải: "Việc thu hồi đất tại xã Hưng Lộc tuân theo đúng quy định, quy trình tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai và đã được HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Riêng về giá đất đền bù giữa một số dự án tương tự ở xã Nghi Phú cao hơn xã Hưng Lộc là đúng. Nguyên nhân do Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thay thế bằng Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND. Theo đó, các dự án thu hồi đất mục đích công cộng ở xã Nghi Phú trước năm 2015 áp dụng theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND. Còn dự án ở xã Hưng Lộc triển khai năm 2016 nên áp dụng theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND".

Không ít người dân cho rằng, việc thu hồi đất nông nghiệp tại xã Hưng Lộc để phân lô đất ở bán đấu giá thuộc mục đích kinh tế có lợi nhuận. Do đó, việc UBND TP Vinh lý giải thu hồi đất để xây dựng theo điểm d, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để phục vụ “Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn” là sự vận dụng “lách luật” để "cào bằng" mức giá thu hồi đất giữa các công trình công cộng và thu hồi đất những công trình vì mục đích phát triển kinh tế có lợi nhuận theo thỏa thuận. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng của TP Vinh cần xem xét lại để vừa bảo đảm việc thu hồi đất đúng mục đích, vừa tuân thủ đúng trình tự pháp luật.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ