Trong tình hình hiện nay, tiêu cực và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp; các tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm các loại... có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát. Trong xã hội, sự phân hóa giàu nghèo tăng nhanh và ngày càng có xu hướng nới rộng khoảng cách. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ, làm nhân dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người diễn ra ở một số địa phương, làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Cùng với những hiện tượng trên, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, giữ trọng trách trong bộ máy công quyền là những nguyên nhân rất nguy hại, trực tiếp dẫn đến và thúc đẩy mạnh hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một yếu tố nữa cũng có tác động không nhỏ tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đến nơi đến chốn dẫn đến kỷ cương, kỷ luật của Đảng được thực thi không nghiêm; hiện tượng cán bộ nói không đi đôi với làm, thậm chí nói một đằng làm một nẻo cũng làm mất lòng tin ngay trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Hiện nay, sự tác động, chi phối của các tệ nạn, tiêu cực đến tâm tư tình cảm, đời sống của mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên là không hề nhỏ và thường xuyên, liên tục. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, không tạo ra được sự "miễn dịch" đối với tiêu cực, tệ nạn thì chính những cán bộ, đảng viên đó sẽ dễ bị sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, mất tính đấu tranh, dễ vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và dần bị rơi vào vòng xoáy của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các tiêu cực, tệ nạn xã hội là chất xúc tác dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vì vậy để đấu tranh đúng, trúng với hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì nhất thiết phải đấu tranh với các tệ nạn, tiêu cực trong xã hội. Tuy nhiên, để phân biệt rạch ròi giữa tệ nạn, tiêu cực với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là điều không thể, bởi hai vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tệ nạn, tiêu cực là tiền đề dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và ngược lại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là điều kiện để các tệ nạn, tiêu cực phát triển, lan rộng. Vì vậy, đấu tranh khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực sự là công việc khó khăn, phức tạp. Phải xác định đây là cuộc đấu tranh đối với chính bản thân trong mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức, nếu không kiên quyết, dũng cảm thì rất khó thành công.

TRẦN THÔN