Mê tín dị đoan - một biểu hiện của suy thoái
go top