Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 5, Nghị định số 74/2010/NĐ-CP quy định như sau:

1. Có lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tương đương, hoặc người chỉ huy các cấp khi được ủy quyền;

2. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, tuần tra bảo vệ biên giới, biển, đảo, phát hiện chính xác địch ở mặt đất, trên biển hoặc trên không, lực lượng DQTV được quyền nổ súng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

3. Sau khi đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giải thích, răn đe, sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, hoặc trong trường hợp không có biện pháp nào khác để ngăn chặn đối tượng đang thực hiện hành vi uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ và công dân;

4. Thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Bộ luật Hình sự;

5. Việc nổ súng được quy định tại các Khoản 2, 3, 4 của điều này phải thực hiện theo ba bước: Bắn cảnh cáo, bắn bị thương, bắn tiêu diệt.

QĐND