Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC: chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó và chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục 5 năm (đủ 60 tháng) tính từ khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1% cho đến khi thôi giữ chức vụ đó.

QĐND