Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 2 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ như sau:

Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng, bao gồm: Phụ cấp hằng tháng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 38; phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 37; phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP.