• Bạn đọc Nguyễn Văn Sáu ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phản ảnh: Tuyến đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến TP Tam Kỳ (đường 129) được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, mới hơn một năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng.

• Bạn đọc Huỳnh Văn Thắng ở đường Trần Quốc Toản, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phản ảnh: Cáp viễn thông trên địa bàn TP Quảng Ngãi sau chỉnh trang vẫn lộn xộn, rối rắm vì các đơn vị viễn thông không thực hiện tháo bỏ cáp cũ, không còn sử dụng.