* Bạn đọc Trần Văn Kiên ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thông tin: Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Đường tự ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Chè Tam Đường sử dụng công trình Vườn ươm cây giống lâm nghiệp được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước mà không có bất cứ ràng buộc, nghĩa vụ nào.

* Bạn đọc Phạm Văn Hảo ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết: Công ty Nhiệt điện Sơn Động ngang nhiên đổ hàng chục tấn xỉ thải ra môi trường sai quy hoạch, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.