Quảng Ninh Tiêu hủy hơn 22 000 con vịt giống không rõ nguồn gốc
go top