Công an xuống khu dân cư hỗ trợ nhân dân làm thẻ căn cước trong ngày nghỉ
go top