Bắt nhóm đối tượng lừa đảo việc xin làm, chiếm đoạt tài sản
go top