Khống chế đám cháy lớn tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội
go top