Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
go top