CHÍNH DANH VÀ THANH DANH

CHÍNH DANH VÀ THANH DANHTin thường

24/03/2017 19:43

QĐND - Theo nhiều giáo thuyết luân lý lớn, đặc biệt là Nho giáo Đông phương, thì khái niệm “danh” luôn là cực kỳ quan trọng. Bởi đơn giản, đã có một thời gian dài của lịch sử, Nho giáo có một vị trí không thể thay thế trong mọi cấu trúc tổ chức xã hội của các quốc gia phương Đông.

go top