Trước đó, theo phản ánh của báo chí, trong tháng 8-2017, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 18,44 triệu USD, giảm 58,5% so với tháng 7-2017 (44,45 triệu USD) và giảm 54,8% so với tháng 8-2016 (40,8% triệu USD). Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi Mỹ tiến hành kiểm tra 100% lô hàng cá tra Việt Nam xuất khẩu từ ngày 2-8-2017 đã xuất hiện một số khó khăn đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá tra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát tình hình và có giải pháp ứng phó kịp thời; khẩn trương xử lý các kiến nghị của VASEP theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-10-2017.

QUỲNH DƯƠNG