Tại hội thảo, các doanh nghiệp ĐBSCL và tỉnh Hiroshima gặp gỡ, giới thiệu, trao đổi những công nghệ và thành tựu khoa học liên quan đến vấn đề môi trường; qua đó đề cao giải pháp tối ưu, phù hợp, giúp các doanh nghiệp ĐBSCL tháo gỡ khó khăn trong công tác xử lý môi trường. Hội thảo cũng chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về kết nối doanh nghiệp xử lý môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng với Sở Lao động, Công thương tỉnh Hiroshima.

HỒNG HIẾU