Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2017 là năm bội thu về giao thương xuất, nhập khẩu với kim ngạch 425 tỷ USD, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng trưởng xấp xỉ ba lần chỉ tiêu Quốc hội giao. Kết quả này chủ yếu do các doanh nghiệp, ngành hàng mang lại; trong đó vai trò của Ban chỉ đạo khá rõ. Sang năm 2018 sẽ có nhiều chuyển biến cơ bản trong tái cơ cấu kinh tế, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm. Do vậy, năm nay phải có bước chuyển biến mạnh mẽ, căn bản trong hội nhập kinh tế về đàm phán, ký kết, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuẩn bị thực thi, hiện thực hóa các kết quả đàm phán, tránh tình trạng kết quả tốt mà thực thi yếu.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, đánh giá, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; báo cáo kịp thời thay đổi chính sách của đối tác, phản ứng của các thị trường nước ngoài để có cảnh báo sớm tới các doanh nghiệp; chủ trì phối hợp với các cơ quan nước ngoài xây dựng, hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao khả năng hội nhập của Việt Nam; nghiên cứu đề xuất áp dụng các chính sách bảo hộ thương mại phù hợp.

TTXVN