Đặc biệt, có những cải cách mạnh mẽ các quy trình thủ tục về thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) thông qua việc ký thỏa thuận phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với hệ thống ngân hàng thương mại.

Giám đốc KBNN TP Hà Nội, ông Đào Thái Phúc cho biết, Hà Nội là một trong hai thành phố có số thu NSNN lớn nhất cả nước. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN, hệ thống KBNN TP Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan Thuế, Hải quan và các hệ thống ngân hàng thương mại tập trung nhanh và hạch toán kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN, điều tiết chính xác từng khoản thu cho từng cấp ngân sách.

Theo ông Đào Thái Phúc, thời gian qua, KBNN thành phố tập trung vào hiện đại hóa thu NSNN với nhiều hình thức và điểm thu thích hợp để nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác vào NSNN. Cụ thể, từ nhiều năm nay, trên địa bàn TP Hà Nội, tất cả 31/31 đơn vị KBNN (bao gồm cả KBNN thành phố) đã ký thỏa thuận phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với 4 hệ thống ngân hàng thương mại. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và giảm số thu NSNN bằng tiền mặt tại kho bạc, KBNN TP Hà Nội đã đa dạng hóa các hình thức thu nộp NSNN (bằng tiền mặt, qua POS-các máy chấp nhận thanh toán thẻ, chuyển khoản, Internet banking, mobile banking); mở rộng thêm tài khoản chuyên thu trên toàn địa bàn, thực hiện triển khai thí điểm phối hợp thu với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Đáng chú ý, để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch của người dân và doanh nghiệp, từ ngày 1-10 tới đây, KBNN Hà Nội sẽ triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua hệ thống KBNN" tại tất cả các đơn vị. Theo đó, KBNN TP Hà Nội thống nhất một đầu mối kiểm soát tất cả các khoản chi NSNN qua KBNN. “Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN đúng theo tinh thần 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả" của TP Hà Nội, ông Đào Thái Phúc cho biết.

Mới đây, làm việc với lãnh đạo KBNN TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đánh giá cao KBNN TP Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong từng hoạt động của KBNN. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, KBNN TP Hà Nội cần phải đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hoạt động của KBNN, hướng tới giảm lượng khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại các đơn vị KBNN và tăng cường thu, chi không dùng tiền mặt. “Đây là mục tiêu rất đúng trong cải cách thủ tục hành chính cũng như trong xây dựng chính quyền điện tử của thành phố. Người dân có thể theo dõi và giải quyết các thủ tục qua mạng mà không phải mất thời gian đi lại. Đây cũng chính là bước quan trọng để tiến tới thanh toán điện tử, kho bạc điện tử”-Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. 

VŨ DUNG