Qua đó chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, bảo đảm khả năng thanh toán trong toàn hệ thống và chỉ tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng)”, đó là khẳng định của ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc NHCSXH về kế hoạch hoạt động của ngân hàng trong năm nay.

leftcenterrightdel
Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai giải ngân vốn cho hộ nghèo. Ảnh: Tuấn Ngọc 

Theo đó, vốn tín dụng chính sách tiếp tục ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo, cho vay khắc phục thiên tai, cho vay các chương trình tín dụng mới…, đồng thời, toàn hệ thống tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững. Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng chia sẻ, điểm nổi bật nhất của năm 2016 là NHCSXH đã thực hiện xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 10% của Chính phủ giao, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị tại cơ sở. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2016 đã giúp cho hơn 2,3 lượt triệu hộ được vay vốn mới, đó là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách… Qua đó, đã có hơn 490 nghìn hộ thoát nghèo; 170 nghìn lao động có việc làm; 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch… Đến hết năm 2016, tổng dư nợ của NHCSXH đạt 157.327 tỷ đồng với gần 6,85 triệu hộ đang có dư nợ.

Năm 2017, NHCSXH sẽ tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp trong huy động nguồn vốn, trong đó tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm khơi tăng nguồn lực từ địa phương, tích cực huy động tiết kiệm trong dân cư để tạo điều kiện cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách phát triển sản xuất. Đối với các chương trình tín dụng ưu đãi đã được ban hành nhưng chưa có nguồn lực thực hiện như cho vay nhà ở xã hội… NHCSXH sẽ chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn kịp thời. Thông qua hoạt động thực tiễn của mình, NHCSXH sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ đưa ra các chương trình vay, mức vay, phương thức cho vay phù hợp để mục tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt hiệu quả. Năm 2017, NHCSXH cũng tập trung vấn đề cho vay, gắn trực tiếp với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ rà soát bộ máy, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí hoạt động.

CẨM NHUNG