Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp về Cộng đồng kinh tế ASEAN

Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp về Cộng đồng kinh tế ASEAN

19/02/2017 08:08

QĐND - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức hình thành ngày 31-12-2015, mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp các nước ASEAN nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thông qua việc mở ra một thị trường rộng lớn, bình đẳng. Tuy nhiên, sau hơn một năm AEC ra đời, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong hội nhập vào cộng đồng kinh tế này.

go top