Góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển Tin thường

28/05/2017 21:46

Dù gặp không ít khó khăn nhưng công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực thúc đẩy DN và thành phố phát triển…

go top