Vệ tinh made in Việt Nam MicroDragon sẽ được phóng lên vũ trụ vào tháng 12 tới
go top